Birdbox blogg | För fågelälskare

Insektshotell

Skapa en bättre miljö för trädgårdens nyttoinsekter! Solitärbin är viktiga pollinerare av fruktträd och bärbuskar och en biholk är idealisk för ägg och övervintring. Ett insektshotell kombinerar olika naturliga platser för flera olika insekter, något som många trädgårdar saknar. Insektshotell kan sättas upp från tidig vår till sen höst, då insekterna använder dem på olika sätt.

PayPal